Interaudit | Consultanta financiara si de afaceri
Interaudit
Telefon
AUDIT
 • audit statutar
 • audit conform standardelor internationale
 • rapoarte financiare
 • consultanta de specialitate

EXPERTIZA CONTABILA

 • verificarea documentelor inregistrate in contabilitate
 • expertize contabile solicitate de persoane juridice
 • verificarea activitatii administratorilor
 • intocmirea situatiilor privind inregistrarile si platile impozitelor si taxelor

CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE

 • inregistrarea in contabilitate a documentelor primare
 • intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari
 • stabilirea TVA si intocmirea decontului de TVA
 • intocmirea registrelor contabile si a balantelor de verificare lunare
 • intocmirea ordinelor de plata pentru datoriile catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor sociale
 • calcularea obligatiilor de plata catre Bugetul de Stat (TVA, impozit pe profit, impozit pe dividende, etc.) si intocmirea ordinelor de plata aferente
 • intocmirea si depunerea situatiilor financiare situatiilor financiare anuale, fiselor fiscale, declaratiilor fiscale si a altor documente necesare in relatia cu administratiile financiare
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare catre alte institutii

CONSULTANTA CONTABILA SI FISCALA                          

 • organizarea si controlul departamentului financiar-contabil
 • instruirea personalului din departamentul financiar-contabil
 • analiza, testarea si evaluarea sistemelor informaticeutilzate in activitatea financiar-contabila
 • solutii privind maximizarea profitului si minimizarea datoriilor catre stat
 • asistenta in timpul controalelor fiscale
 • informarea periodica privitoare la schimbarile legislative
 • verificarea modului de calcul a diferitelor impozite si taxe
 • cenzorat
 • efectuarea diferitelor analize si rapoarte finaciare (indicatori financiari, rentabilitate, lichiditati, captaluri, etc.)

CONSULTANTA FINANCIARA SI DE AFACERI

 • asistenta pentru inceperea unei afaceri
 • intocmirea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate
 • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • analiza diferitilor indicatori economici
 • instruirea initiala a personalului din departamentul financiar-contabil
 • evaluarea afacerii din punctul de vedere al fiscalitatii
 • recomandari privind politica financiara si organizarea activitatii financiar-contabile
 • studierea conventiilor de evitare a dublei impuneri

RESURSE UMANE

 • intocmirea statelor de plata
 • inregistrarea contractelor de munca, a deciziilor si a actelor aditionale in Revisal
 • intocmirea declaratiilor aferente salariilor si depunerea lor la institutiile abilitate
 • verificarea cunostintelor si instruirea initiala a personalului din departamentul financiar-contabil

ALTE SERVICII

 • consultanta privind interpretarea si aplicarea normelor juridice de drept comercial,financiar si administrativ
 • asistenta la constituirea de firme noi, acte aditionale, relatia cu Registrul comertului
 • intocmirea rapoartelor financiare, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate pentru obtinerea de credite sau finantari
 • asistenta la organizarea departamentului financiar-contabil, a circuitului documentelor, a solutiilor si sistemelor informatice si instruirea personalului aferent
 • informarea periodica privitoare la schimbarile legislative care au tangenta cu mediul economic
©2006 interaudit srl | web design: studioweber