Audit financiar, expertiza contabila, consultanta si contabilitate | INTERAUDIT
Interaudit | Consultanta financiara si de afaceri
Interaudit
Telefon

Salariul minim de la 01.01.2019
H.G.937/2018 publicata in Monitorul oficial nr 1045/10.12.2018: salariul minim brut este 2080 lei pentru un program de lucru de 8 ore /zi respectiv 40 ore/saptamana. Exceptii: - pentru salariatii cu studii superioare care sunt incadrati in functii care necesita studii superioare, salariul minim este de 2350 lei/luna; - pentri salariatii firmelor care au cel putin 80% cifra de afaceri realizata in sectorul de constructii (din lista cu coduri CAEN prev.de OUG 114/2018), salariul minim este de 3000 lei/luna.

Declaratia 394
Ordinul 3596/19.12.2011 face referire la noul formular 394 in format electronic tip XML precum si la procedurile de completare si transmitere incepand cu data de 01.01.2012.Astfel, incepand cu aceasta data, perioada de raportare pentru formularul 394 este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de TVA (formularul 300),respectiv lunara, trimestriala, semestriala. Depunerea se va face pana la data de 25 ale lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare.Declaratia 394 aferenta semestrului II 2011 se va depune pana la 25.01.2012 pe vechiul format.

OUG 125/27.12.2011 modifica si completeaza Codul Fiscal
* Incepand cu 01.01.2012 se limiteaza la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor cu combustibilii pentru cazurile care in 2011 erau complet nedeductibile. Se mentine dreptul de deducere integral pentru situatiile valabile si in anii anteriori. * Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care in cursul anului precedent nu depaseste plafonul de scutire de 35000 euro poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. Solicitarea se poate depune la organul fiscal competent intre datele de 1 si 10 ale fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila.

©2006 interaudit srl | web design: studioweber